Individuell lönesättning bra för branschen

Publicerad 24 mar 2016
Dela:
Sysselsättningen inom besöksnäringen har ökat med 53 000 sedan år 2007, vilket är en femtedel av den totala sysselsättningstillväxten i Sverige. Genomsnittslönen ökar i samma takt som i andra branscher medan produktiviteten i näringen minskar. Då ingångslönerna ökat med 39 procent mer än ökningen av snittlönerna får besöksnäringen problem att behålla kompetent arbetskraft. Här presenterar vi en rapport om varför vi i årets avtalsrörelse vill belöna erfarenhet och kompetens.

Sedan år 2000 har genomsnittslönen för arbetare i besöksnäringen ökat med 55 procent. Det är i takt med näringslivet i stort. Under samma period har reallöneökningen, det vill säga ökningen av köpkraften, varit 29 procent.

Ingångslönerna har ökat mest
Samtidigt som snittlönerna har ökat med 55 procent har ingångslönerna ökat med 76, det vill säga 39 procent mer än snittlönerna. Det innebär att arbetare med mer kvalificerade uppgifter och mer erfarenhet har fått procentuellt sett klart lägre löneökningar än arbetare med liten erfarenhet och mindre kvalificerade jobb.

I takt med att besöksnäringen utvecklas blir behovet av nyrekryteringar större och större. För att behålla medarbetare krävs större möjligheter till individuell lönesättning. Därför är det nödvändigt att hålla tillbaka ingångslönerna till förmån för att belöna erfarenhet och kompetens. Detta gäller inte minst inom kockyrket.

Snittlönerna ökar – produktiviteten minskar
Även om fler och fler arbetar inom besöksnäringen och efterfrågan på svensk besöksnäring blir större och större, så blir produktiviteten lägre. Sedan 2007 har snittlönerna ökat med 25 procent, men produktiviteten har minskat med 15 procent. I näringslivet i stort har produktiviteten ökat med fem procent under samma period.

Små marginaler
När lönerna ökar och produktiviteten minskar måste näringen kompensera det på något sätt. Företagen i besöksnäringen har därför tvingats höja sina priser för att behålla sin lönsamhet, en lönsamhet som ändå är relativt låg jämfört med näringslivet i stort. Inom besöksnäringen är nettomarginalen för medianaktiebolaget två procent. Samtidigt är den fyra procent för motsvarande företag i hela den varuproducerande sektorn i Sverige och sex procent i hela den tjänsteproducerande sektorn.

Om besöksnäringen ska fortsätta sin positiva utveckling och fortsätta vara en jobbmotor och en basnäring för Sverige krävs en produktivitetsutveckling. Det är avgörande med en lönebildning som premierar goda prestationer, underlättar rekrytering och minskar personalomsättningen inom kvalificerade yrken där det är svårt att rekrytera. Därför vill Visita i årets avtalsrörelse öppna upp för större möjligheter till individuell lönesättning och premiera erfarenhet och kompetens.

Läs hela rapporten.