LO:s ÖVERENSKOMMELSE HOTAR JOBBEN

Publicerad 19 okt 2016
Dela:
LO:s överenskommelse om två olika märken hotar såväl befintliga jobb, som möjligheten att skapa nya. Besöksnäringen vill fortsätta vara en jobbmotor och ge unga och nyanlända en väg in på arbetsmarknaden.

Sedan år 2007 har hotell- och restaurangföretag stått för vart femte nytt jobb på den svenska arbetsmarknaden. En dryg tredjedel av de anställda inom hotell och restaurang är utlandsfödda och en knapp tredjedel är ungdomar.

– Många får sitt första jobb hos oss. Vi ger människor med ingen eller låg erfarenhet en fot in på arbetsmarknaden. Något som är viktigt inte minst för alla nyanlända, säger Visitas vd Eva Östling.

Låga marginaler
Visitas medlemmar har det senaste året haft mycket hög ökning av arbetskraftskostnaderna då arbetsgivaravgiften för unga har dubblerats. Denna ökning har medfört en kostnadsökning på i genomsnitt 3,5 procent. För en tredjedel av Visitas medlemmar, framför allt de med många unga anställda, har kostnadsökningen varit betydligt högre.

– Våra medlemmar är oerhört känsliga för kostnadsökningar, eftersom marginalerna i besöksnäringen är små, säger Visitas förhandlingschef Antje Dedering.

Värna den svenska modellen
– Vi värnar den svenska modellen. Det är viktigt att ta ansvar för de förändringar som sker på arbetsmarknaden och det är parterna som ska ta ansvaret, säger Antje Dedering.

– Vi välkomnar beskedet att LO samordnar sig, men att frångå modellen där allt ska räknas inom märket är oerhört beklagligt. Stabiliteten på svensk arbetsmarknad hotas vilket drabbar både anställda och de som söker jobb, fortsätter Antje Dedering.