Märket återtaget i Gröna riksavtalet

Publicerad 21 apr 2016
Dela:
Idag har Visita och Hotell- och restaurangfacket slutit avtal för cirka 90 000 anställda inom besöksnäringen. Efter att HRF lade det i särklass högsta yrkandet i årets avtalsrörelse har förhandlingarna nu inneburit att avtalet ändå hamnar på märket på 2,2 procent. Det nya avtalet premierar i högre grad kvalificerade medarbetare.

– Årets märke på 2,2 procent är högt, inte minst i vår näring, där marginalerna är mycket små, men vi välkomnar att HRF har tagit sitt ansvar och gått med på att landa på 2,2 procent, säger Visitas vd Eva Östling.

Små marginaler
Sedan tidigare har lönekostnaderna ökat med 3,5 procent på grund av regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga.

– I en näring där marginalerna ligger på cirka två procent innebär det en stor ekonomisk ansträngning för företagen, vilket också kan leda till mindre möjligheter att anställa, fortsätter Eva Östling.

Premiera kvalificerade medarbetare
Visita har i avtalsrörelsen drivit på för att kunna belöna erfarenhet och kompetens. Avtalet innebär att:

  • Utgående löner ökar i genomsnitt med 500 kronor på elva månader (545 kronor på tolv månader).
  • Ingångslönerna höjs med mindre än utgående löner (85 procent för kvalificerat yrkesarbete och 78 procent för yrkesarbete).
  • 60 procent av det tillgängliga löneutrymmet får fördelas individuellt lokalt.

Sundare lönespridning
– Nu har vi tagit ytterligare ett steg mot en sund lönespridning. Årets avtal håller tillbaka ökningen av ingångslönerna för att skapa ökat utrymme att belöna erfarenhet och kompetens, precis som Visita ville. Detta är ett första och viktigt steg för att kunna premiera och behålla kvalificerade medarbetare i vår näring, menar Eva Östling.

En viktig diskussion under årets avtalsrörelse har varit de flexibla anställningsmöjligheterna och schemaläggning.

– Vi har haft konstruktiva diskussioner med HRF om detta och genom avtalet har vi nu förtydligat vad som gäller och hur och när ett schema kan förändras, berättar Eva Östling.

Ny avtalsrörelse 2017
Det nya avtalet gäller för elva månader, vilket innebär att Visita och HRF inleder en ny avtalsrörelse om mindre än ett år.

– Det är klart att det hade varit bättre med ett längre avtal, men med de förutsättningar som sattes i och med HRF:s yrkanden när vi inledde avtalsrörelsen var detta den bästa lösningen, säger Eva Östling.

– Slutligen har vi och HRF tagit ett gemensamt steg för framtidsfrågor genom att bilda ett Framtidsråd. Där kommer vi diskutera frågor som digitalisering och hur vi attraherar medarbetare till branschen med mera, avslutar Eva Östling.