Nytt webbverktyg för att förebygga sexuella trakasserier

Publicerad 7 nov 2018
Dela:
Som arbetsgivare har du en skyldighet att förhindra och förebygga att sexuella trakasserier sker på arbetsplatsen. Prevent har tagit fram ett nytt, kostnadsfritt, stöd som ska hjälpa arbetsgivaren och skyddsombud att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier i sin verksamhet.

Webbverktyget består av en checklista som kan användas som stöd för att säkerställa att ni uppfyller lagens krav på dokumentation och kompetens samt att riktlinjer och rutiner finns på plats. Här finns även en enkät som kan användas för att undersöka risker för sexuella trakasserier i verksamheten. På Prevents hemsida hittar du också exempel på policy och handlingsplan samt information om vad du ska göra om sexuella trakasserier redan skett.

Här hittar du det nya webbverktyget>

På Visitas hemsida finns också information om arbetsgivarens skyldigheter att utreda och sätta stopp för sexuella trakasserier samt kraven att arbeta förebyggande (sidan kräver inloggning).

Använd gärna webbutbildningen Schyst vardag i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Schyst vardag är en webbutbildning för besöksnäringen som bland annat rör sexuella trakasserier. Webbutbildningen vänder sig till arbetsgivare, chefer, skyddsombud och anställda och är kostnadsfri.