Ökade anslag till Visit Sweden gynnar jobbskaparna

Publicerad 7 sep 2017
Dela:
Inför budgetproposition för 2018 aviserar regeringen en ökning av basanslagen för Visit Sweden från dagens 90 miljoner kronor till 105 miljoner kronor. Visita välkomnar beskedet då anslagen halkat efter under de senaste tjugo åren.

- Vi gläds åt beskedet från regeringen att öka basanslaget från dagens 90 miljoner kronor till 105 miljoner kronor 2018. Det ger den svenska besöksnäringen mer stabila förutsättningar att synas på den internationella marknaden och gynnar företagen som kan räkna med fler besökare, något som skapar fler jobb och ökade skatteintäkter i hela landet, säger Eva Östling, vd för Visita i en kommentar.

- Var femte nytt jobb i Sverige sedan 2007 har skapats av besöksnäringen. Vi är en jobb- och integrationsmotor i hela landet och besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi har därför ökat markant under de senaste åren. Ökade anslag till Visit Sweden är nödvändiga för att klara den ökande konkurrensen från våra grannländer i arbetet att locka besökare, säger Eva Östling.

Basanslagen till Visit Sweden har legat permanent på 90 miljoner kronor sedan mitten av 1990-talet. Till dessa anslag har varje år skjutits till riktade projektmedel som varierat kraftigt från år till år. Besöksnäringens aktörer har kritiserat regeringen för avsaknaden av långsiktighet och ett allt mer urholkat anslag då dessa inte justerats för inflation eller andra prisökningar. Samtidigt har förväntningarna och kraven på besöksnäringen ökat då näringens betydelse som strategiskt verktyg för att uppnå regeringens exportstrategi ökat.

- Dagens besked är ett steg i rätt riktning och en seger för besöksnäringen. Visita har drivit frågan om ökade anslag under många år då vi är en näring som har stor betydelse för övrig export och för att öka kännedomen om Sverige i utlandet, säger Eva Östling.

- Vårt förslag har varit att basanslaget ska permanentas på en nivå om 140 miljoner kronor för att sedan succesivt ökas, säger Eva Östling.

För frågor, kontakta: 

Eva Östling, vd Visita, 070-387 19 00
Carl Johan Swanson, kommunikationschef Visita, 076-149 74 46