Policy för ursprungsinformation på restaurang

Publicerad 7 mar 2018
Dela:
7 juni 2016 tog Visitas styrelse beslut om att anta en frivillig policy för ursprungsinformation. Det är vår förhoppning att så många som möjligt väljer att följa policyn. Du som medlem kan läsa mer som inloggad på våra medlemssidor.

Den beslutade policyn ser ut så här:

 

Visitas policy för ursprungsinformation på restaurang

Visita rekommenderar restauranger och andra storhushåll att de ska kunna ge konsumenter information om ursprunget för de livsmedel som erbjuds till försäljning (ursprungsinformation) när det gäller nötkött, griskött, fårkött, getkött, fågelkött, fisk, skaldjur och blötdjur.

Ursprungsinformationen ska kunna ges muntligen eller skriftligen.

Ursprungsinformationen kan lämnas antingen direkt och utan förfrågan från konsumenten eller efter förfrågan från konsumenten. Om företaget väljer att lämna informationen först efter förfrågan från konsumenten, ska företaget se till att det på serveringsstället tydligt framgår hur konsumenten kan få sådan information. En sådan särskild upplysning om hur man kan få tillgång till ursprungsinformation kan ges skriftligen,till exempel genom anslag, skylt eller i menyn, eller muntligen.

Ursprungsinformationen ska vara korrekt och omfatta sådana uppgifter om livsmedlet som restaurangen/storhushållet själv har fått tillgång till genom de krav på ursprungsmärkning som gäller för nötkött, griskött, fårkött, getkött, fågelkött, fisk, skaldjur och blötdjur som levereras till storhushåll.

Det erinras särskilt om att det för livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning (gäller bland annat hämtmat/”take away” som en restaurang levererar, men inte livsmedel som serveras på restaurangen) i 9 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4) finns särskilda bestämmelser som innebär skyldighet att i vissa fall på konsumentens begäran informera om bl.a. livsmedels ursprungsland eller härkomstplats.