Rökförbud på uteserveringar och krav på tillstånd för tobaksförsäljning

Publicerad 14 dec 2018
Dela:
Riksdagen beslutade den 12 december om en ny lag om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bland annat att rökförbud införs på uteserveringar och att alla som vill handla med tobak ska ha tillstånd för detta.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019 och innehåller huvudsakligen följande nyheter.

• Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

• Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

• Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget.

• Den som bedriver tillståndspliktig försäljning med tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Läs mer på Riksdagens hemsida>