Så ska Sverige bli världens mest hållbara destination

Publicerad 15 feb 2017
Dela:
Fler väljer att resa till och inom Sverige om förbindelserna fungerar bra och Sverige som destination har en grön profil. När turismen ökar i världen och målet är att omsättningen och exportvärdet i svensk turism ska fördubblas blir hållbarhet ett viktigt försäljningsargument. Idag presenterar Visita tillsammans med tankesmedjan Fores hur klimatet, integrationen och lantbruket ska göra Sverige till världens mest hållbara destination.

– Sverige är unikt som destination. Det är maten, det är tystnaden, allemansrätten och mycket mer. Och de senaste decennierna har alltfler valt att resa till eller inom Sverige. Turismens omsättning har ökat med nästan 90 procent sedan år 2000. Men vi vill och kan mer. Besöksnäringen har som mål att dubblera omsättningen och exportvärdet. En hållbar turismutveckling får våra företag att växa och skapa fler jobb. Det tjänar alla på, säger Visitas vd Eva Östling.

– Besöksnäringen har en nyckelroll för att skapa framtidens hållbara samhälle. Jag är imponerad över att Visita på ett så kraftfullt sätt har tagit sig an utmaningen att nå klimatmålen, förbättra integrationen och bidra till att hela Sverige, stad såväl som land, ska utvecklas. Nu är grunden lagd för att skapa världens mest hållbara destination, säger Fores vd Mattias Goldmann.

Sverige – vi löser det!

Idag, onsdagen den 15 februari, släpper Visita och Fores rapporten "Sverige – vi löser det". Rapporten beskriver delvis vilka utmaningar näringen står inför, men framför allt beskriver den vad besöksnäringen kan bidra med för att lösa tre hållbarhetsutmaningar: klimatet, integrationen och jordbruket. År 2017 är Visitas hållbarhetsår.

– Visitas styrelse har satt som mål att våra medlemmars energiförbrukning ska minska med en femtedel. Men hållbarhet handlar ju om så mycket annat också. Vi vet redan nu att vi är en del av lösningen på integrationsutmaningen. En dryg tredjedel av alla som är anställda i besöksnäringen är utlandsfödda, vilket är långt mer än snittet på arbetsmarknaden. Våra medlemmar skapar integration varje dag genom att anställa, säger Eva Östling.

Politiska beslut viktiga för hållbar besöksnäring

En förutsättning för att företagare ska kunna jobba strategiskt med hållbarhet är att det finns stabila lagar och regler som ger utrymme för det.

– En hållbar besöksnäring innefattar ett långsiktigt arbete för att våra medlemmar ska bli ännu bättre arbetsgivare som lockar och behåller kompetenta medarbetare. Villkoren för besöksnäringen bestäms till stor del av politiska beslut. För att nå målet med en hållbar besöksnäring krävs en kunskap och insikt hos dem som fattar de politiska besluten, fortsätter Eva Östling.

En levande landsbygd

Besöksnäringen skapar jobb i hela landet, inte minst utanför storstäderna. Många får sitt första jobb i besöksnäringen och nästan en tredjedel av alla anställda är under 25 år. Men en levande landsbygd handlar inte bara om jobben.

– Vi vill arbeta för att hindra utarmningen av den svenska landsbygden. Det handlar självklart om jobben, men det handlar inte minst om jordbruket. Odlingslandskapet är i sig en attraktion och vi stöttar aktivt produktionsmetoder som bidrar till öppna landskap och en ökad biologisk mångfald, fortsätter Eva Östling.

Fokus på utmaningarna

– Besöksnäringen kan spela en helt central roll i Sveriges hållbara omställning. Det handlar om riktiga jobb för utlandsfödda, snabba utsläppsminskningar i linje med miljömålsberedningens mål och hur hela landet utvecklas mer jämlikt i tider då många oroar sig för att Sverige slits itu. Vår rapport fokuserar på utmaningarna – och hur lönsamt det kan vara att lösa dem, säger Mattias Goldmann.

Gör ett klokt val

– För att den svenska besöksnäringen ska kunna utvecklas runt om i Sverige så måste snön ligga kvar på våra fjäll och vattnet vara rent i våra hav och älvar. En hållbar besöksnäring behöver säkra de naturresurser som både är garanten för många turistaktiviteter och som dessutom lockar turister till Sverige och lockar oss som bor i Sverige att semestra här. Näringen måste vara delaktig i arbetet att sänka den miljöpåverkan som leder till temperaturökning i världen. Vi måste, liksom alla andra, minska vår energianvändning, avslutar Eva Östling.

Läs rapporten

Läs hela rapporten.

För mer information kontakta:

Tobias Bestelid, presschef Visita, t.bestelid@visita.se, 08-762 74 60
Mattias Goldmann, vd Fores, mattias.goldmann@fores.se, 070-309 00 45