Scenkonst och besöksnäring en attraktiv kombination

Publicerad 11 maj 2016
Dela:
Visita och Svensk Scenkonst presenterar en rapport om hur kultur och besöksnäring samverkar och får betydelse för såväl turism som regional utveckling.

Visita och Svensk Scenkonst presenterar rapporten Ett plus ett blir tre som belyser hur kultur och besöksnäring samverkar och hur deras inneboende egna kvaliteter får betydelse för såväl turism som regional utveckling. Rapporten visar på goda erfarenheter från flera orter och riktar konkreta frågeställningar till kommunala och regionala beslutsfattare som syftar till att ge goda förutsättningar för scenkonsten och besöksnäringen att utvecklas tillsammans.

- Kvalitativa evenemang tillför värden för människors liv men skapar även tillväxt. Lyckas en ort via en kulturinstitution attrahera övernattande gäster ger det positiva effekter. Som exempel: Skulle antalet gästnätter i Blekinge öka med 20 procent skulle detta motsvara ökade skatteintäkter till landstinget på 17,7 miljoner kronor årligen vilket motsvarar 41 allmänsjuksköterskor anställda på heltid, säger Visitas vd Eva Östling.

- Debatten om kulturens värden kan lätt bli instrumentalistisk. Att kulturen har många positiva effekter är inte förvånande, men diskussionen tenderar att skymma det faktum att kulturens värde framför allt ligger i den konstnärliga processen och i upplevelsen. Jag är därför glad att kunna presentera ett samarbete som visar att kulturens betydelse för att skapa mening också ger andra samhälleliga effekter. Jag hoppas även att rapporten tas som en uppmaning till regionala beslutsfattare att satsa på sina scenkonstinstitutioner och till myndigheter att ta frågan vidare med fördjupade studier, säger Ulrika Holmgaard, vd för Svensk Scenkonst.

Rapporten finns fritt tillgänglig att ladda ner och presenteras vid ett seminarium 13 maj under Svensk Scenkonsts branschdagar i Örebro. På seminariet deltar Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst, Anna Hag, strateg, Visita, Staffan Becker, VD och konserthuschef, Vara Konserthus, Emma Hultcrantz, producent, Västanå Teater och Patrik Hanberger, VD, Clarion Hotel Örebro.

OM RAPPORTEN
En kvalitativ scenkonstproduktion är en sevärdhet som genom upplevelser tillför värden till människors liv. Det är värden som gör att människor är villiga att förflytta sig till nya och kanske tidigare okända platser. Scenkonsten är således viktig för många orters attraktionskraft. Scener som attraherar breda målgrupper och en väl fungerande struktur kring detta bidrar till att utveckla besöksnäringen, en strategiskt viktig näring för många regioner och landet i stort.

Samtidigt spelar utbudet av restauranger och övernattningsmöjligheter stor roll för scenkonstinstitutionernas möjligheter att attrahera besökare utanför den egna orten. Att kunna kombinera kulturupplevelsen med matupplevelser och ha möjlighet till ett bra boende i samband med kulturbesöken bidrar till att öka attraktiviteten och ger underlag för en ännu bredare och större publik.

Frågan om kulturens betydelse för turism och regional tillväxt har lyfts i många nationella och internationella rapporter och sammanhang. Flera svenska kommuner har undersökt vad just deras kulturella institutioner genererar i turistekonomiska effekter och vilken betydelse de har för att locka till sig framtida arbetskraft och kompetensförsörjning. Som grund för resonemang och beräkningar används bland annat tidigare genomförda studier om Vara konserthus, Wermland Opera, Norrbottensteatern, Västanå Teater och Gävle Symfoniorkester. Referenser till dessa rapporter kompletteras med statistik från framför allt Tillväxtverket, HUI Research och Svensk Scenkonst och framtagen annonsvärdesundersökning för utvalda scenkonstinstitutioner.

Med utgångspunkt i de befintliga studierna har aktuell statistik sammanställts över antalet besök vid några av landets större scenkonstinstitutioner och har gjort uppskattningar av antalet gästnätter som en orts scenkonstinstitution kan bidra till om dess besökare ges goda möjligheter till exempelvis restaurangbesök, övernattningar och transport. Rapporten visar också hur scenkonstinstitutionerna bidrar till städers och regioners attraktivitet och synlighet genom att mäta genomslaget för institutionerna i svenska medier.