Sjukskatt fel väg att gå

Publicerad 27 maj 2016
Dela:
Regeringens förslag om sjukskatt innebär att arbetsgivare, utan vare sig tak eller bortre tidsgräns, ska få ett ökat ekonomiskt ansvar för sina anställdas sjukkostnader. Kostnadsansvaret motsvarar 25 procent av sjukpenningen från och med den 91:a sjukdagen.

Visitas medlemmar kan med andra ord hamna i en situation där en heltidssjukskriven anställd belastar företagets kostnader i decennier. Vi menar att detta är ett orimligt förslag. Om det genomförs kan det påverka företags möjlighet att anställa och därmed alla anställdas jobb.

När politiker väljer att höja skatter är ambitionen oftast att minska konsumtion och att använda skatten som ett politiskt styrmedel. När en skatt sänks beror det oftast på att politikerna vill stimulera företag eller privatpersoner att öka investeringarna, antalet anställningar eller konsumtionen. Därför är det så märkligt att regeringen nu föreslår att företagen ska få ökade kostnader för sjukskrivningar.

– Visitas medlemmar är ofta små och medelstora företag, med mycket små marginaler. Sjukskatten kan vara den avgörande faktorn mellan att anställa och att inte göra det. Om besöksnäringen och våra medlemmar ska kunna fortsätta vara den jobbmotor som de är måste regeringen skapa förutsättningar för det. Därför måste sjukskatten hamna i papperskorgen, säger Visitas vd Eva Östling.

Eva Östling

Korta fakta om sjukskatten

  • När en anställd har varit sjukskriven i mer än 90 dagar ska arbetsgivaren betala 25% av sjukpenningen utan bortre tidsgräns, dvs så länge personen i fråga är sjukskriven och fortsatt anställd.
  • Ett fribelopp på 33 500 kronor per arbetsgivare och kalenderår ska gälla, vilket innebär att varje arbetsgivare får ett "grundavdrag" på 33 500 kronor oavsett antal anställda.
  • Arbetsgivaravgiften sänks med 0,16% för att kompensera för de ökade kostnaderna. Idag är arbetsgivaravgiften 31,42%. För en anställd med medianlön om 26 000 kr i månaden innebär det att arbetsgivaravgiften sänks med 41 kronor per månad; från 8170 kr till 8129 kr per månad.
  • Kostnaden för medfinansiering beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras företagets skattekonto.
  • Försäkringskassans beslut om sjukpenning som sådan ska inte kunna överklagas av arbetsgivaren.

(Källa: Svenskt Näringsliv.)

Här hittar du mallar som du kan använda för egna inlägg i sociala medier och på din webbplats samt remissvar.

Viktiga länkar

Svenskt Näringslivs pm om sjukskatten.

Stoppa Strandhälls sjukskatt på Facebook.

Frågor och svar om sjukskatten (från Svenskt Näringsliv).