Sjukskatten stoppas

Publicerad 24 aug 2016
Dela:
Efter att Svenskt Näringsliv, LO och PTK presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro, meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att den så kallade sjukskatten stoppas.

I sitt gemensamma åtgärdspaket föreslår fack och arbetsgivare bland annat att företagen bättre tar till vara de ekonomiska stöd som finns för rehabiliteringsåtgärder, att det utvecklas en effektivare hjälp i samband med sjukfrånvaro, att kunskapen ökar om de bakomliggande faktorerna till sjukskrivning samt att en utredning ser över i vilken omfattning företagen använder företagshälsovård.

 Parterna föreslår också att regeringen inrättar ett kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning och ser till att kunskapen om sjukförsäkringens tillämpning blir bättre.

–  Det är klokt att regeringen har lyssnat på parterna och dragit tillbaka sjukskatteförslaget, säger Visitas vd Eva Östling.