Strategi för naturturismen

Publicerad 8 sep 2016
Dela:
Visita inleder ett samarbete med Svenska Ekoturismföreningen och Svensk Turism för att utveckla en nationell strategi för svensk naturturism.

- Arbetet blir en delstrategi till besöksnäringens nationella strategi 2020 och knyter an till våra ambitiösa mål om fördubblad omsättning och export, säger Eva Östling.

Tillväxtverket bidrar med 500 000 kronor för framtagandet av strategin och det bildas en styrgrupp där förutom branschens parter även Tillväxtverket, VisitSweden och det regionala turismnätverket ingår.

- Det finns ett ökat intresse för det småskaliga och unika i Sverige. Vi har goda förutsättningar att bli riktigt vassa och konkurrenskraftiga inom natur, kultur och matupplevelser och har allt att vinna på att skapa en strategi kring dessa värdeskapande verksamheter, säger Eva Östling

Läs mer på Ekoturismföreningen. Kontaktperson på Visita: Anna Haag