Svensk besöksnäring ingår avtal med FN-organ

Publicerad 14 mar 2016
Dela:
Onsdagen den 16 mars skriver Visita och Svensk Turism under avtal med UNWTO, FN:s världsturismorganisation. Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnäringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

– Att resa till Sverige blir mer och mer populärt bland turister från såväl övriga Europa som för dem som reser från till exempel Japan, Kina, Indien, Ryssland och USA. Samarbetet med UNWTO synliggör Sverige som ett ansvarstagande, hållbart och attraktivt besöksmål, säger Maud Olofsson, ordförande för Visita.

Avtalet undertecknas av Maud Olofsson tillsammans med Eva Östling, vd för Visita, Magnus Nilsson, ordförande för Svensk Turism och Márcio Favilla Lucca de Paula från UNWTO. Herr Favilla har tidigare varit biträdande turistminister i Brasilien.

Stor exportpotential
– Den svenska besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar med ett exportvärde på 97 miljarder kronor. Men potentialen är mycket högre. Målet är en fördubbling på tio år, berättar Eva Östling.
Den svenska besöksnäringen uppfyller redan de etiska kraven som UNWTO ställer, men det blir allt viktigare att stärka det internationella samarbetet för att lösa globala problem.
– Nu infogar vi UNWTO:s "Global Code of Ethics for Tourism" i den svenska besöksnäringens nationella strategi. Med fokus på hållbarhet ska vi arbeta för att Sverige vid år 2020 är det naturliga resmålet för den globala resenären, säger Magnus Nilsson, ordförande för Svensk Turism.

Media är välkomna
Undertecknandet sker på Svenska Mässan i Göteborg i samband med Besöksnäringskongressen. Media är varmt välkomna att delta.
Tid: Onsdagen den 16 mars klockan 14.
Plats: Svenska mässan, Korsvägen/Mässvägen, Göteborg
Lokal: R2
Ackreditering: Skicka i första hand e-post till press@svenskamassan.se. Det går också att ackreditera sig på plats.