Uppgifter om organisationstillhörighet

Publicerad 11 apr 2017
Dela:
Vid ett varsel ska facket lämna information om omfattningen av de stridsåtgärder som är tänkta att träda i kraft. Om sådan information saknas, eller är bristfällig, måste arbetsgivaren på annat sätt få fram informationen. Den är nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag och avtal, bland annat för att kunna göra rätt löneutbetalningar.

Arbetsgivaren behöver veta vem som kommer att vara frånvarande under konflikten och varför, det vill säga om medarbetaren är sjuk, strejkar eller använder sin rätt att vara neutral. HRF kan bara ta ut sina medlemmar i strejk. Oorganiserade arbetstagare ska fortsätta att arbeta om de inte uppger att de vill förhålla sig neutrala. I så fall kan de vara tjänstlediga – något som arbetsgivare respekterar. 

Det finns därmed en befogad anledning till att ställa frågan om facklig tillhörighet. Arbetsgivaren behöver svaren för att uppfylla sina skyldigheter gentemot sina anställda. Det handlar alltså inte om att registrera några åsikter utan enbart om att inhämta information för att göra rätt.

Då frågan om organisationstillhörighet har blivit så infekterad har Visita informerat samtliga företag som omfattas av varslet att söka informationen på annat sätt.

Det är Visitas uppfattning att förfarandet är korrekt. Nu låter vi Datainspektionen göra sin utredning.