Visita klimatkompenserar

Publicerad 27 apr 2017
Dela:
Eftersom det var många som flög in till Visitadagen, har vi klimatkompenserat flygresorna, sammanlagt 55 ton koldioxid. Vi klimatkompenserar i projektet Jilin Mali med hjälp av Tricorona.

​Jilin Mali är en vindkraftspark med totalt 33 vindkraftturbiner som ligger i Jilin-provinsen i nordöstra Kina. Vindkraftsparken har en total kapacitet på 49,5 MW. Projektet ligger i ett område som är dominerat av värmekraftverk som producerar el från kol. Tack vare projektet produceras nu inte bara mer ren el, med mindre koldioxidutsläpp utan eltillförseln blir också mer stabil. Dessutom minskar de lokala luftföroreningar när förbränningen av kol minskar vilket ger en bättre luftkvalité som i sin tur drar ner antalet lungsjukdomar. Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 101 696 MWh till elnätet i området, vilket räcker till över 5 000 familjers elförbrukning. Jilin Mali är ett CDM-projekt certifierat med Gold Standard.

Du hittar certifikatet här.