Visita stämmer Booking.com

Publicerad 6 okt 2016
Dela:
Gästerna drabbas när hotellen inte får marknadsföra lägre priser än det via Booking.com. Nu stämmer Visita bokningssajten för konkurrenshämmande avtalsvillkor.

– Avtalen drabbar gästerna, som får betala ett högre pris än de annars skulle ha gjort, säger Visitas vd Eva Östling.

I avtalen mellan Booking.com och hotellen kräver Booking.com att hotellen inte har ett lägre pris på sina egna sajter än priset på bokningssajten. Nu stämmer Visita Booking.com.

Tveksamma metoder

– I vår stämningsansökan påtalar vi att Booking.com:s avtalsklausuler kring prissättningen är konkurrenshämmande. Vi menar också att klausulerna strider mot konkurrenslagen genom att de hindrar hotellen från att marknadsföra lägre priser på den egna sajten, förklarar Eva Östling.

– Vi har gett Booking.com möjlighet att ändra dessa klausuler, men de har ändå valt att stå fast vid sina tveksamma metoder. Då ser vi ingen annan möjlighet än att stämma dem, berättar Eva Östling.

Stämningsansökan kommer i dagarna att bli inlämnad till Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm.

– Nu ser vi fram emot en ordentlig rättslig genomlysning.

Globalt oligopol

– Det här är inte bara ett svenskt problem, utan det omfattar hela världen. Ett fåtal sajter har i det närmaste globalt oligopol och kontrollerar marknaden. Det gör att de också kan använda tveksamma metoder, eftersom hotellen är beroende av bokningarna de får genom dem och därför inte vågar stå utanför.

Den typ av konkurrenshämmande avtalsvillkor som Booking.com använder i Sverige har redan förbjudits i Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike.

– Det är dags att de blir förbjudna även i Sverige, menar Eva Östling.

Tvivelaktig rankning

Utöver de konkurrenshämmande avtalsvillkoren använder Booking.com också ett tvivelaktigt rankningssystem. Det grundar sig till stora delar på hur många rum hotellen lämnar till Booking.com och hur stor provision bokningssajten får.

– Rankningen kan vilseleda gäster som tror att den bygger på omdömen från tidigare gäster.

– Rankningssystemet är inte en del av stämningsansökan. Däremot är den något vi också tittar på. När marknaden domineras av oligopol är det extra viktigt att rankningen är korrekt och transparent, avslutar Eva Östling.