Visitas avtalskrav 2016

Publicerad 9 mar 2016
Dela:
Det finns ett mycket begränsat utrymme för löneökningar i hotell- och restaurangbranschen. Visita vill begränsa höjningar av ingångslönerna för att frigöra utrymme till individuell lönefördelning och för att klara utmaningarna på arbetsmarknaden, där många människor som nu står utanför måste få komma in.

Hotell- och restaurangnäringen har sedan 2007 skapat 52 000 nya jobb. Det är en femtedel av den totala sysselsättningsökningen på svensk arbetsmarknad under samma period. Redan innan märket för kostnadsökningar i årets avtalsförhandling är satt har branschen fått en lönekostnadsökning på 3,5 procent som en följd av de höjda arbetsgivaravgifterna. Det finns därför ett mycket begränsat utrymme för löneökningar.

– Vi vill använda det begränsade löneutrymme som finns för kunna tillämpa individuell löneutveckling. Det är avgörande för att säkerhetsställa att vi kan attrahera rätt kompetens till näringen och stimulera goda prestationer, säger Visitas vd Eva Östling

Besöksnäringen är en expansiv, spännande och mångfasetterad bransch. I näringen går det att jobba som ung student eller som specialist som satsar på en lång karriär för att bli chef. Det går att vara anställd eller bli sin egen. Alla möjligheterna bygger på att det finns en logik i lönebildningsprocessen och lönestrukturen.

– Ett naturligt steg är att begränsa höjningarna av avtalets ingångslöner. Detta leder till att ytterligare utrymme blir frigjort för individuell lönefördelning samt att vi inte ytterligare höjer trösklarna in i näringen, säger förhandlingschef Pontus Sjöstrand.

Vid dagens växling av avtalskrav presenterade HRF ett krav på en generell höjning av lönerna med 745 kronor.

– Det är beklagligt att samordningen mellan de olika fackförbunden är så dålig. HRF:s krav på motsvarande 3,3 procents löneförhöjningar går långt utöver de 2,8 procent som industrifacken har begärt. Det är ett orimligt högt krav! En sådan löneförhöjning skulle göra det omöjligt för besöksnäringen att kunna fortsätta anställa i den takt vi behöver och vill, säger Eva Östling.

Arbetsmarknadens parter ska tillsammans verka för tillväxt, minskad arbetslöshet och utanförskap samt för aktiv integration.

– I vår roll ligger ett stort samhällsansvar. Just nu står Sverige inför stora utmaningar med många människor som behöver komma in på arbetsmarknaden. För att både klara integrationen och minska ungdomsarbetslösheten är det vårt och HRF:s ansvar att trösklarna in inte blir för höga, säger Eva Östling.

Läs Visitas avtalskrav.