Så här minskade Sodexo stitt matsvinn med 360 ton på 18 månader!

Publicerad 8 maj 2017
Dela:
Största svinnet uppstår vid servering, tillagad mat som aldrig hamnar på tallriken. Näst störst är tallrikssvinnet, den mat gästen slänger. Minskat matsvinn är en viktig del av Sodexos globala hållbarhetsarbete.

Maten står för en stor del av företagets miljöpåverkan, och i svenska Sodexo fanns redan flera lokala initiativ som visat god lönsamhet och bra miljöeffekter.

Med detta framför ögonen drog Sodexo 2013 igång ett arbete med att minska matsvinnet på 280 restauranger. Målet att minska med 10 procent. Först en analys av arbetsgången i köken och en plan för att mäta. Svinnet delades in i fem olika typer:
förråds-, berednings-, serverings- och tallrikssvinn samt överproduktion.

Förbättringsarbetet började i köken med en rad åtgärder utifrån analysen. Med verktyg och tips till restaurangcheferna fortsatte arbetet i restaurangerna.
Resultaten visade bland annat att matsvinnet var stort vid buffé- servering, då gästen ofta lägger upp mer mat på tallriken än hon orkar äta upp. Genom att informera om problematiken, på skyltar och bordsryttare, och visa på hur mycket ett ändrat beteende betyder för miljön, fick restaurangerna sina gäster delaktiga.
Det var stora skillnader mellan olika typer av restauranger.
- Vår erfarenhet är att barn är mycket snabbare på att ändra sitt beteende än de vuxna gästerna, berättar Karin Vierma, segmentsdirektör på Sodexo Education.

Arbetet med att hålla ner matsvinnet sker nu på alla restauranger. Man väger occh följer upp.
- I snitt har vi minskat matsvinnet med ca 10 gram per portion. Vi serverar uppemot 200 000 måltier per dag, så det blir stora effekter, som minskad klimatpåverkan med över 1000 tonkoldioxidekvivalenter hittills, berättar Per Liljedahl, Kvalitets och miljöchef.
-Att jobba med hållbarhet är en överlevnadsfråga för både bolaget och för hela samhället. Vi har ett ansvar för vad vi lämnar efter oss och därför finns inget annat sätt att tänka, avslutar Azita Shariati, vd Sodexo Sverige