Energibesparing på Stora Brännbo

Publicerad 22 maj 2017
Dela:
Stora Brännbo Konferens och Hotell blev under 2014 utvalt att tillsammans med 15 andra hotell i Europa delta i EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels. Målet med projektet har varit att sätta fokus på hur mycket energi som kan sparas genom renoveringar och beteendeförändringar. För att slutligen få kallas ett Nära noll energihotell var Stora Brännbo tvungna att minska sin energiförbrukning med minst 54 % och samtidigt ha minst 25 % förnybar energi.

- Det var en stor utmaning för oss eftersom vi är en anläggning från 1950-talet, säger Björn Jonzon, VD och ägare på Stora Brännbo Konferens och Hotell. ”Det är väldigt mycket att göra för att komma ner till en så låg energiförbrukning som förväntas av oss, men vi insåg att detta var den enda rätta vägen att gå. Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar hotell- och konferensnäring och detta är ett av de sätt vi gör det på.

Här i filmen berättar Björn mer om det arbete de har gjort >

De tre huvudstegen i Nearly Zero, och som kan göras av alla som vill arbeta med sin energiförbrukning är: 

  • Effektivisera befintliga styr- och reglersystem. Ta hjälp av en energirådgivare och använd gärna vårt redovsiningssystem Rest Tools. 
  • Installalera en eller flera fossilfria energikällor, till exempel bergvärme, solpaneler eller luft-värme-pumpar. 
  • Arbeta med beteendeförändringar. Involvera personalen och fundera var era stora energiläckage sker.