Sökresultat - Kulnet Mentorprogram (240 träffar)

Visar 10 av 240 träffar
Dela:

 • Sida

  Visitas utbildningsstipendium

  Ska du studera vidare inom hotell eller restaurang kan du få hjälp med studiefinansiering genom Visita Fondförvaltnings stiftelser. Studierna ska bedrivas på heltid vid någon YH-utbildning eller branschinriktad högskola/universitet i Sverige eller utomlands. Publicerad 22 okt 2018
 • Sida

  Dataskyddsförordningen

  Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och övriga medlemsstater i EU. Publicerad 22 okt 2018
 • Sida

  Pension och försäkringar

  Du vet väl att du måste teckna och betala försäkringar och tjänstepension för dina anställda? Om du missar det kan det bli väldigt kostsamt! Publicerad 11 feb 2019
 • Sida

  Vilka nivåer för ersättning gäller?

  Ersättning för höga sjuklönekostnader beräknas utifrån olika fastställda nivåer, så kallade karensnivåer, beroende på företagets storlek. Publicerad 15 dec 2015
 • Sida

  Handledarguide för att ta emot praktikanter

  Ditt företag har säkert någon gång tagit emot en gymnasieelev. Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska ta emot dem på bästa sätt och vad gymnasieskolan förväntar sig. Publicerad 08 jun 2017
 • Sida

  Arkiv nyhetsbrev

  Har du missat Visitas nyhetsbrev? Du hittar dem här. Publicerad 04 jun 2019
 • Nyhet

  Hotellsommaren 2016

  Efterfrågan på hotellrum utvecklades svagt positivt i Stockholm, starkt i Malmö och svagt negativt i Göteborg. Publicerad 30 aug 2016
 • Sida

  Rättsfall

  Migrationsöverdomstolens avgörande 2018-05-15 ger en ny vägledning vad gäller betydelsen av mindre avvikelser från försörjningskravet, semestervillkor och anställningserbjudande. Publicerad 24 okt 2018
 • Nyhet

  Schyst vardag

  Schystvardag.nu är en webbutbildning för dig som jobbar i besöksnäringen. Den handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet. Publicerad 26 okt 2016
 • Sida

  Chinese 中国

  Visita 代表着瑞典酒店行业大约 7,000 家酒店、餐厅和其他企业。 作为部门和雇主组织,我们可以协助您处理耗费时间或难以介入的问题,让您更轻松地管理业务。 Publicerad 10 jan 2018