Sökresultat - Kulnet Mentorprogram (240 träffar)

Visar 10 av 240 träffar
Dela:

 • Sida

  Remissvar från Visita

  Visitas yttranden över remisser från myndigheter, organisationer och politiska organ. Publicerad 15 mar 2019
 • Sida

  Sjuklön för tjänstemän

  Från och med den 1 juli 2018 höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Publicerad 20 jun 2018
 • Sida

  Två ledamöter och två suppleanter

  De anställda har normalt rätt att utse två styrelseledamöter och två suppleanter. Publicerad 06 feb 2018
 • Sida

  Individuell lönefördelning

  Individuell lönefördelning innebär att löner ska sättas och bestämmas av företaget utifrån medarbetarens prestation. Publicerad 18 mar 2019
 • Sida

  Förebyggande arbete

  Som arbetsgivare finns en rad skyldigheter enligt diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftningen för att förebygga och förhindra att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling förekommer på din arbetsplats. Publicerad 03 maj 2019
 • Sida

  Arbetsskada

  Arbetsgivarens åtgärder - anmälan om arbetsskada Publicerad 30 nov 2017
 • Sida

  Sammanlagd arbetstid

  Den sammanlagda arbetstiden får uppgå till i genomsnitt högst 48 timmar under varje sjudagarsperiod under en beräkningsperiod om, som huvudregel, högst fyra månader. Publicerad 06 feb 2018
 • Sida

  Energibesparing

  Stora Brännbo Konferens och Hotell blev under 2014 utvalt att tillsammans med 15 andra hotell i Europa delta i EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels. Målet med projektet har varit att sätta fokus på hur mycket energi som kan sparas genom renoveringar och beteendeförändringar. För att slutligen få kallas ett Nära noll energihotell var Stora Brännbo tvungna att minska sin energiförbrukning med minst 54 % och samtidigt ha minst 25 % förnybar energi. Publicerad 22 maj 2017
 • Sida

  Nyhetsbrev

  I våra digitala nyhetsbrev får du de senaste nyheterna från besöksnäringen. Publicerad 18 jan 2019
 • Sida

  Tips för hållbara möten och event

  De miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna vid konferenser, möten och event har de senaste åren kommit alltmer i fokus. Vår bransch arrangerar kontinuerligt möten och events av alla typer och storlekar. Att kunna erbjuda kunden ett arrangemang eller event som inte bara har en bra miljöprofil utan också bidrar till förbättringar i samhället lokalt och globalt – och till och med kanske lämnar bestående positiva förändringar efter sig – det är ett hållbart möte. Publicerad 08 jun 2018