Sökresultat - Kulnet Mentorprogram (240 träffar)

Visar 10 av 240 träffar
Dela:

 • Sida

  Tandskada

  En tandskada ledde till en tvist mellan gästen och cateringföretaget. Så här löste Ansvarsnämnden tvisten. Publicerad 20 feb 2017
 • Sida

  Utred och sätt stopp

  Så här gör du som arbetsgivare vid misstanke om trakasserier/sexuella trakasserier Publicerad 06 nov 2018
 • Sida

  Visitas historia

  Varifrån kommer namnet Visita? Hur länge har vi funnits? Här hittar du några av våra viktigaste milstolpar. Publicerad 13 nov 2015
 • Sida

  Kassaregister

  Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) använda kassaregister. Publicerad 03 jun 2019
 • Sida

  Nya tobaksregler från och med 1 juli 2019

  En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli. Lagen ersatte tobakslagen och innehåller ett antal nya regler om bland annat rökförbud och försäljning av tobaksvaror som är viktiga att känna till och anpassa sin verksamhet efter. Publicerad 09 jul 2019
 • Sida

  Hyres och fastighetsfrågor

  För hotell och restauranger är lokalerna verksamhetens ansikte utåt. Därför är det geografiska läget, lokalernas utformning och inte minst den specifika hyresgästanpassningen av stor betydelse. Det är viktigt att hyran för lokalen är marknadsmässig för att hyresgästen ska kunna nå lönsamhet och att korrekta skriftliga hyresavtal finns. Publicerad 16 maj 2019
 • Sida

  Tillstånd för säsongsarbete

  Den 1 juni 2018 infördes nya lagbestämmelser om tillstånd för säsongsarbete. Samtidigt infördes en helt ny lag som kan göra arbetsgivaren ersättningsskyldig gentemot en arbetstagare som under vissa förutsättningar förlorat sitt tillstånd för säsongsarbete. Publicerad 24 okt 2018
 • Nyhet

  Visitas arbete för att förebygga och stoppa sexuella trakasserier

  Visita arbetar aktivt för att anställda inom besöksnäringen ska ha en god arbetsmiljö. Alla våra medlemmar har förbundit sig att följa Visitas etiska regler och självklart är alla typer av trakasserier oacceptabla. Publicerad 20 jun 2019
 • Sida

  Första hjälpen och krisstöd

  Inom varje företag ska det finnas en beredskap och rutiner för första hjälpen och med krisstöd kan du begränsa de negativa följderna av en olycka eller ett allvarligt tillbud. Publicerad 06 feb 2018
 • Sida

  Krisstöd

  Psykologisk krisberedskap innebär att genom förutseende, planering, kunskap, övning och krisstöd försöka begränsa de negativa följderna av en olycka eller ett allvarligt tillbud. Publicerad 20 dec 2016