Turistinformationer & Turistcenter

Publicerad 17 sep 2019
Dela:
Aktuellt för och om auktoriserade turistcenter, turistinformationer och InfoPoints

Jobbar du på eller med turistcenter, turistinformation eller InfoPoint? Dela råd, tips och nyheter på vår FB

...som du hittar här: https://www.facebook.com/RadetForBesoksservice

Visitas nationella råd för besöksservice 

Rådet för besöksservice är det organ som är huvudman för den nationella turistinformations- och turistcenterauktorisationen. Rådet för besöksservice driver också värdskapsfrågor och turismrelaterade frågor inom ramen för Visita. Rådets 10 ledamöter väljs vart annat år av auktoriserade TI/TC och deras huvudmän. Läs mer om rådet och dess arbete under Rådet för besöksservice i menyn. 

2020 års TI/TC-auktorisationshandlingar 

Arbetet med 2020 års auktorisationshandlingar har påbörjats och vi räknar med att kunna skicka ut dem betydligt tidigare än föregående år, redan runt årsskiftet 2019-2020.

Tydligare om InfoPoint

I den kommande auktorisationen har vi bl. a. lagt extra krut på att förtydliga vad en InfoPoint är och hur samspelet mellan den auktoriserade turistinformationen respektive turistcentret ska fungera. Dessutom lägger vi nu ut färskt material under InfoPoint i menyn.

Auktoriserade turistinformationer och turistcenter 2019, lista

Excelfil innehållande samtliga auktoriserade TIC 2019, med kontaktuppgifter, hittar du här.

Destinationsdagarna - vi ses igen 2020

Destinationsdagarna 2018 avhölls den13-14 november på City Conference Centre i Stockholm deltagarantalet slog rekord denna gång: 190 representanter för turistinformationer, turistcenter, destinationsorganisationer  och regioner hade mött upp för att diskutera, mingla och lyssna på intressanta föredrag om digitalisering, sociala medier, flexibelt värdskap m m. Dessutom gästades arrangemanget av en turistinformationsrobot från Uppsala. Det nyvalda Rådet för besöksservice presenterade sig under mötet. 

Läs mer om Destinationsdagarna 2018. Destinationsdagarna arrangeras vart annat år. Nästa tillfälle blir alltså under 2020.

TI

 

 

 

Bild på Anna Hag

Anna Hag

Näringspolitisk expert

Turism och hållbar stadsutveckling.

08-762 74 51

anna.hag@visita.se