Turistinformationer & Turistcenter

Publicerad 26 mar 2019
Dela:
Aktuell information för och om auktoriserade turistcenter och turistinformationer

Följ Destinationsrådets och Visitas arbete på rådets Facebooksida>

2019 års TI/TC-auktorisationshandlingar distribuerade

2019 års auktorisationshandlingar har nu skickats ut via e-post till alla turistinformationer och turistcenter som varit auktoriserade 2018. Handlingarna finns också tillgängliga under [Auktorisation TI/TC i menyn]. 

Destinationsdagarna 2018

Destinationsdagarna 2018 avhölls den13-14 november på City Conference Centre i Stockholm deltagarantalet slog rekord denna gång: 190 representanter för turistinformationer, turistcenter, destinationsorganisationer  och regioner hade mött upp för att diskutera, mingla och lyssna på intressanta föredrag om digitalisering, sociala medier, flexibelt värdskap m m. Dessutom gästades arrangemanget av en turistinformationsrobot från Uppsala. Det nyvalda Rådet för besöksservice presenterade sig under mötet. 

Läs mer om Destinationsdagarna 2018. Destinationsdagarna arrangeras vart annat år. Nästa tillfälle blir alltså i november 2020

 

Visitas nationella råd för besöksservice

Rådet för besöksservice är det organ som är huvudman för den nationella turistinformations- och turistcenterauktorisationen. Rådet för besöksservice driver också värdskapsfrågor och turismrelaterade frågor inom ramen för Visita. Rådets 10 ledamöter väljs vart annat år av auktoriserade TI/TC och deras huvudmän. Läs mer om rådet och dess arbete under Rådet för besöksservice i menyn.

 

Turistinformations- och turistcenterauktorisation 2019

TI

2019 års auktorisation och ansökningshandlingarna till denna kommer att  beslutas av auktorisationsnämnden i början av 2019. När arbetet är klart skickas handlingarna automatiskt ut till alla som varit auktoriserade under 2018. Handlingarna kommer också att kunna laddas ner, se Auktorisation TI/TC

 

Auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter 2018

Lista över auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter 2018>

 

 

 

Bild på Clemens Wantschura

Clemens Wantschura

Chef IT & säkerhet. Styrelsesekreterare.

08-762 74 33

clemens.wantschura@visita.se